info@basa.ir 031-52735611
×

فروشگاه های تخفیف دار باساکارت

جستجو در بین دسته بندی ها

پوشاک

فروشگاه های تخفیف دار باساکارت

آخرین فروشگاه های تخفیف دار باساکارت

دارندگان باساکارت می تواننداز فروشگاه های تخفیف دار باساکارت در سراسرکشور استفاده کنند. همچنین از تخفیف ۲ تا ۳۰درصد این فروشگاه ها بهره مند شوند. برای دسترسی سریع به فروشگاهه ای تخفیف دار می توانید اپلیکیشن باسامدیا را از سایت باسامدیا روی تلفن خود نصب کنید.

فیلدهای قابل نمایش را انتخاب کنید. بقیه فیلد ها مخفی خواهند شد
 • تصویر
 • کد محصول
 • نمره
 • قیمت
 • موجود
 • دسترسی
 • توضیح
 • عرض
 • اندازه
 • ویژگی ها
 • فیلد دلخواه
مقایسه
preloader